Mis ja Kuidas?

 

Sellelt lehelt leiab informatsiooni piirkondliku geograafia olümpiaadi korraldamise kohta. 

Geograafia olümpiaadi  2020/21 juhend

Juhised õpetajale

1. Hoolitsege selle eest, et õpilased  oleksid asjaga kursis, vaata juhised õpilasele!

2. Need õpetajad, kes hakkavad oma piirkondades töid parandama peaksid samuti registreeruma olümpiaadi piirkonnavooru kursusele.

  • Registreerimiseks toimige täpselt samamoodi nagu õpilased, loe juhised õpilasele!
  • Pärast registreerimist saatke enda piirkonna õpetajate nimed, epost ja kontakttelefon (olümpiaadi komisjonile ulle.liiber@ut.ee), et saaksime teid lülitada ümber tuutori rolli ja vajadusel operatiivselt kontakteeruda.

3. Kontrolli, kas sinu õpilased on registreerinud! Kui oled kursusele sisse loginud, siis vasakult menüüst leiad: käesolev kursus > geo piirkonnavoor > osalejad. Vajadusel saad valida õige rühma.

 

Olümpiaadi läbiviimine

Kõik õpilased peavad olema olümpiaadi sooritamise hetkeks Harno moodle kasutajad ja registreerunud kursusele Geograafia olümpiaadi piirkonavoor. Sama käib ka õpetajate kohta, kes hakkavad töid moodles parandama.

2. Olümpiaadi läbiviimine sõltub paljuski osalevate õpilaste arvust ja arvutiklassi kohtade arvust. Väga oluliseks on saanud ka moodle keskkonna ülekoormuse vältimine, millest lähtuvalt järgnevad olulised soovitused:

 

  • Enne testi alustamist rääkida klassis üle õpilastele mõeldud instruktsioonid (vt Juhised õpilastele – testide tegemine), mis on ka testide alguses toodud. See on oluline, et ei korduks eelmise aasta moodle keskkonna „kokku jooksmine“. Selle saavutamiseks:
  1. Oleme hajutanud testi tegemise erinevatele kellaaegadele
  2. alustame testi viitstardiga (vt täpsemalt punkt 2)
  3. peame manitsema õpilasi olema rahulikud ja mitte hakkama kontrollimatult Refresh/Värskenda nuppu vajutama, mis veelgi eskaleerib olukorda

 

  • Viitstart. Moodle keskkonda üheks kõige enam koormavaks hetkeks on see kui kõik hakkavad korraga tegema, siis peab server suutma korraga väga paljudele päringutele vastata. Seega peame testi alustamise hetke hajutama ja alustame viitstardiga.
  • Piisab kui õpilased alustavad näiteks mõnesekundiliste vahedega. Kaks võimalikku viisi korraldamiseks:
  1. Alustada pingiridade või muude loogiliste gruppide kaupa, mis arvutiklassis on.
  2. Trükkida testi alustamise paroolid väikestele lipikutele ja siis need õpilastele klassis ringi tehes mõnesekundiliste vahedega kätte jagada.

 

4. Testid avatakse olümpiaadi päeval eri vanuserühmadele eri kellaaegadel. Test on avatud ajalise varuga, et ka väikese hilinemisega alustanud jõuaksid testi ilusti ära teha.

5. Olümpiaadi ülesannete lahendamiseks on aega 2h.

6. Testid on Moodles nii eesti kui ka vene keeles.

7. Tööde parandamisega saab alustada siis, kui maakonna/linna poolt määratud hindajad õpetajad on saanud tuutori rolli. Prandamine toimub küsimuste kaupa (rühm õpetajaid parandab ühe küsimuse kõikidel õpilastel). Küsimus teatatakse hindajatele-õpetajatele. 
Oma hindeid saab ka korrigeerida, kui avastate näiteks eriti hea vastuse või selgub mingi asjaolu, et olete alguses liiga kriitiliselt hinnatud vms.

8. Probleemide ja küsimustega saab pöörduda olümpiaadi žürii poole: Ülle Liiber, ulle.liiber@ut.ee

Soovitused

Soovitame kasutada Google Chrome ja Mozilla Firefox internetilehitsejaid moodle’is olevate olümpiaadi ülesannete lahendamisel. Võimalusel vältida Internet Exploreri kasutamist.
Kasulik on konkreetses arvutiklassis, kus olümpiaad toimub, proovida olümpiaadi kursusel olevate näidistestide lahendamist. Kui esineb probleeme, siis tõenäoliselt tekivad need ka olümpiaadi ajal. Probleemide korral konsulteerida meiega või arvutiklassi administraatoriga.

 

Tulemuste allalaadimine moodlest

 

Valige Geograafia olümpiaadi piirkonnavooru avalehelt vastava klassi test. Avanenud lehel klõpsake lehe keskosas oleval lingil: Testisoorituskatseid:

Järgneval lehel valige vasakult ülevalt Eraldatud rühmade alt oma maakond või linn.

Kontrollige, et Aruandesse kaasatavate andmete juures oleks sisse lülitatud valik: registreerunud kasutajad, kes on testi tenud.

Vajutage sinist nuppu Kuva aruanne.   Ekraanile ilmub tabel teie maakonna/linna õpilaste punktidega.

Kohe tabeli kohal pakutakse võimalust andmed alla laadida.  Seadistage valikud nii, et saate andmed Microsoft Exceli vormingus. Vajutage nuppu Laadi alla.

Exceli tabel salvestatakse teie arvutisse.  Seal saate veerge ja ridu juba vastavalt oma vajadustele korrastada.