Lõppvoor

Olümpiaadiks harjutamine

Viimaste aastate lõppvooru ülesanded on kõigile harjutamiseks vabalt ligipääsetavad olümpiaadiülesannete kursuselt.

Kursuse leiab HITSA moodle’ist nime alt: Geograafia olümpiaadi ülesanded.

Kursusele ligipääsemiseks tuleb omada HITSA moodle kasutajanime ja siis ennast kursusele registreerida. Kasutajanime saab teha sealt: https://moodle.hitsa.ee/login/signup.

Varasemate lõppvoorude tulemused https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/geograafiaolumpiaadi-arhiiv

Lõppvooru ülesanded

Võru 2014

7. klass: kirjalik töö
8. klass: kirjalik töö
9. klass: test (arvutis), kirjalik töö (arvutis)
gümnaasium: test (arvutis), otsinguvoor (arvutis)

Lõppvooru maastikuvõistlused