EGCD

Eesti Geograafia CD on mitmele erinevale tasemele mõeldud elektrooniline õpik, mis käsitleb Eesti loodust, majandust ja rahvastikku. CD-l on neli erinevat taset: kolm taset õpilastele ja aks õpetajatele. Seega saab igaüks valida endale võimetekohase taseme. EGCD kasutusõpetust, informatsiooni autorite kohta ning geoinformaatika aluseid tutvustavat Kaardi-Jutsi taset saab vaadata ka Internetis.

CD-l olev info on mõeldud kasutamiseks koos WWW-lehekülgede lehitsejaga Internet Explorer, sisaldades hulgaliselt tekste, tabeleid, graafikuid, pilte, kaarte ja palju muid andmeid Eesti geograafia kohta.
Kui Sul on huvi selle CD vastu, siis võta ühendust EGCD projektijuhi dots. Jüri Roosaarega (e-mail: juri.roosaare@ut.ee)

Suur tänu meie sponsoritele – Tiigrihüppe Sihtasutusele ja Avatud Eesti Fondile – projekti toetamise eest.

EGCD-d ja tema kasutamist analüüsiv artikkel:
Roosaare, J., Liiber, Ü. 2004. EGCD geograafiaõpik möödunud aastatuhandest. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 89: 237-249.

Kommenteerimine on suletud