Internetiviited

Üldmaateadus

1. MAA KUI SÜSTEEM

1.2. Maa teke ja areng

Ül. 2 Vaadake internetist videot Maa tekkest https://youtu.be/QDqskltCixA ja arengust https://youtu.be/-x8-KMR0nx8

Ül. 7 Virtuaalne Eesti maapõu http://geoeducation.info/virtuaalne-eesti-maapou-3/

2. LITOSFÄÄR

http://www.iris.edu/hq/programs/education_and_outreach/animations

http://www.livescience.com/39110-japan-2011-earthquake-tsunami-facts.html

2.1. MAA SISEEHITUS

Geoloogia mooduleid  MAA SISEEHITUS http://geoeducation.info/geomoodulid/

VAADAKE ülevaadet Maa siseehitusest: https://youtu.be/UD7GHzIRI

VAADAKE GEOLOOGIA MOODULEID KIVIMID ja MINERAALID http://geoeducation.info/geomoodulid/

2.2. Litosfääri laamtektoonika

VAADAKE Geoloogia mooduleid LAAMTEKTOONIKA http://geoeducation.info/geomoodulid/

Ül. 7 Vaadake animatsiooni kuuma täpi tekkest https://youtu.be/AhSaE0omw9o

Valikülesanded: Riftivöönd Etioopias  http://ethiopianrift.igg.cnr.it/img/Figura3DENG.png

Surnumeri http://thenaturalhistorian.com/2014/09/06/origins-of-the-dead-sea-part-iii-the-levant-a-land-literally-torn-apart/

Valige sellelt lingilt üks mandrite triiviga seotud koomiks ja selgitage, mida autor on sellega öelda tahtnud. https://www.cartoonstock.com/directory/c/continental_drifts.asp

2.3. Vulkanism

VAADAKE GEOLOOGIA MOODULEID VULKAANID http://geoeducation.info/geomoodulid/

VAADAKE internetist vulkaanipurske simulatsiooni: http://www.alaskamuseum.org/education/volcano

Nevado del Ruizi purse        NÄIDISLUGU

St Helensi vulkaani purse NÄIDISLUGU

http://www.bbc.co.uk/science/earth/collections/mount_st_helens#p00gts7y

http://volcanoes.usgs.gov/volcanoes/st_helens/st_helens_gallery_27.html

Kuidas vähendada vulkaanipurskega kaasnevaid riske?

Rohkem infot http://volcanoes.usgs.gov/observatories/cvo/hazards.html

Kuidas vulkanoloogid töötavad? Pilte piirkonna vulkaanidest http://volcanoes.usgs.gov/vsc/multimedia/vsc_2013_images_events_gallery.html

Lihtne katse kaldeera tekke iseloomustamiseks: http://pubs.usgs.gov/of/2010/1173/

2.4. MAAVÄRINAD

VAADAKE GEOLOOGIA MOODULEID MAAVÄRINAD http://geoeducation.info/geomoodulid/

Ül. 4 USA Geoloogiaameti kodulehelt http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

Ül. 5 VAADAKE animatsiooni  seismiliste lainete liikumisest http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/WaveDemo.htm

ÜL. 6 Maavärina epitsentri määramine http://www.sciencecourseware.com/VirtualEarthquake/VQuakeExecute.html

ÜL. 8 Kasutage simulatsiooni maavärinatest http://www.cosmeo.com/braingames/makeaquake/index.cfm?title=Make%20a%20Quake

Valikülesanded. Vaadake juba ilmunud artikleid. http://www.iris.edu/hq/retm/

http://www.iris.edu/hq/inclass/animation/4station_seismograph_network_no_cartoon_house_bounce

Alaska maavärin

Vaadake Lituya Bay asendikaarti ja fotosid tsunami tagajärgedest. http://geology.com/records/biggest-tsunami.shtml#image

Vaadake animatsiooni, kuidas liikus tsunamilaine Lituya Bay’s https://youtu.be/SCn480_TUgY või https://youtu.be/PVLWLFMr8cw

3. ATMOSFÄÄR

3.1. Atmosfääri koostis ja ehitus

3.2. Päikesekiirguse jaotumine

Ül. 2 Animatsiooni aastaaegade tekkest http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html

Simulatsioon http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/sunmotions.html

Ül. 9 http://geog.uoregon.edu/envchange/clim_animations/

Maa kiirgusbilanss

ÜL. 2 kiirguse animeeritud kaart

1.3. Kliimat kujundavad tegurid

Ül. 8 Tuulte kaarti! http://earth.nullschool.net/

Ül. 10. Jõgede äravoolu kaardid http://www.grdc.sr.unh.edu/html/Runoff/index.html

1.4. Õhumassid, tsüklonid ja antitsüklonid

Ül. 1 tuulte kaarti! http://earth.nullschool.net/

Troopilised tsüklonid http://www.nhc.noaa.gov

Katrina purustustöö New Orleansis

Vaadake Saffir-Simpsoni orkaanide skaalat http://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php

Kas oskate lugeda ilmakaarti?

Avage Riigi ilmateenistuse kodulehelt http://www.ilmateenistus.ee/

1.5. Kliimamuutused

Ül. 7 Arktika jää sulamine http://www.nasa.gov/topics/earth/features/arctic-seaicemax-2013.html#.VVOKgPmqpBc

Vaadake satelliidipilte jääkatte muutumisest http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/sea_ice.php?all=y

Kuidas iseloomustada koha kliimat?

Kliimadiagrammi joonistamine ja analüüsimine.

World Climate kodulehelt http://www.worldclimate.com/

4. HÜDROSFÄÄR

4.2. Maailmameri

Vaadake hoovuste liikumise mudelit https://youtu.be/xusdWPuWAoU

Ül. 10 VAADAKE animatsiooni tõusu ja mõõna vaheldumisest maailmameres. https://www.youtube.com/watch?v=5zi7N06JXD4

ÜL. 11 Vaadake videot tõusust ja mõõnast Hallsi sadamas Fundy lahes. https://www.youtube.com/watch?v=u3LtEF9WPt4

Avage loodete prognoosi lehekülg  http://www.tide-forecast.com/

Ül. 12 Vaadake ka videot! https://www.youtube.com/watch?v=QD-1njSByyE

4.3. Rannaprotsessid

Ül. 2 LEIDKE INTERNETIST animatsioon lainete liikumisest. http://sunshine.chpc.utah.edu/Labs/WaveBasics/waves.htm

http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/waves/swf/wave_wind.html

Ranniku muutumine http://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/cape_cod.php

4.4. Liustikud

Vaadake liustiku simulatsiooni http://intern.forskning.no/arnfinn/polaraaret/glacier.html

Vaadake liustike moodulit http://www.geoeducation.info/cobweb/Materjalid/laanemeri.html

tekitatud pinnavormide animatsiooni: http://www.wiley.com/college/strahler/0471480533/animations/ch20_animations/glaciers.html

Liustiku simulatsioon: http://intern.forskning.no/arnfinn/polaraaret/glacier.html

Valikülesanded

A.  Valige veebilehelt www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html

B.  Vaadake, kuidas on muutunud Columbia liustiku pindala 1984-2012 https://earthengine.google.org/#intro/ColumbiaGlacier

5. BIOSFÄÄR

Inimtegevusest mõjutatud bioomid http://ecotope.org/anthromes/maps/

5.3. Vihmamets

http://geographyfieldwork.com/TropicalRainforestCaseStudy.htm

http://coolgeography.co.uk/Side%20bar%20Pages/Teaching%20resources/Role%20Play/Role%20Plays.htm

http://vloveallanimals.blogspot.com/2013_06_01_archive.html

 

 

Muud lingid

Geoloogia
- Mandrite triivi animatsio
- Ookeanilaamade põrkumine, kuumad punktid ja mandririfti teke. Kirjastuse Prentice Halli allalaetav animatsioon PP panekuks
- Ülevaade laamtektoonikast
- Maavärinad
- Animeeritud ülevaade maavärinatest sh Richteri ja Mercalli skaala
- Eri tüüpi murrangud
- Murrangute pildigalerii
- Animatsioonid maavärinatest ja vulkaanidest

-Animeeritud ülevaade vulkanismist
-Alaska muuseumi simulatsioon eri magma koostisega vulkaanipursetest
- Animatsioon eri tüüpi murrangutest

- 2004.a.Kagu-Aasia tsunamilaine levimise animatsioon
- India ookeani tsunami teke 2004. a
- The New York Times-i ülevaade Kagu-Aasia tsunamist 2004. a
- 2011 märtsi Jaapani tsunami

- Geoloogia moodulid (eestikeelsed)

Geomorfoloogia
- Geomorfoloogia kosmosest

Ilm ja kliima
- Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut
- NOAA kodulehekülg. Võimalik saada kliimaandmeid maailma erinevate paikade kohta
- Rahvusvahelised kliimaandmed
- El Nino teemalehekülg

Vesi
- Water Science for Schools Vee keemilised ja füüsikalised omadused jms

Muld
- TÜ geoloogiamuuseumi kodulehekülg mullast Mulla koostis ja omadused

Erinevad animatsioonid loodusgeograafiast
Erinevad animatsioonid loodusgeograafiast vol 2
Loodusvööndid

RAHVASTIK JA ASUSTUS

Eesti Statiskikaamet
U.S. Census Bureau
Population Reference Bureau
- Eurostati lehekülg
- Riigi ja omavalitsuste sümbolid

MAJANDUS JA MAJANDUSGEOGRAAFIA

Energeetika
- Eesti Energia kodulehekülg

- Energiamajanduse riikliku arengukavaga aastani 2020
(sh ülevaade hetkeolukorrast)
- EIA

Metallurgia
- USA geoloogiateenistuse metallide ja metallurgia alane koduleht

Põllumajandus
-Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
- Põllumajandusministeerium

Turism
- Eesti Turismiveeb
- Eesti Ökoturismi Ühendus
- Virtual Tourist

- World Tourism organization

KAARDID

- Regio Eesti kaart

- Worldmapper
- National Geographic Mapmachine
- IIASA kaartide lehekülg

- Atlas Biosphere

- Via Michelin kaardid

CIA World Factbook
FAO
Entsüklopeedia Eestist

Geograafia õppematerjale koolielu.ee kodulehelt
Õppematerjale Tartu Loodushariduskeskuse kodulehelt
Õppematerjale Keskkonnahariduse kodulehelt

Kommenteerimine on suletud